Vaccinationer og priser

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.

Der tillægges et grundhonorar for en vaccinationsserie på kr. 150- pr. person.

Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge.
Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.

Vaccinationer Antal doser Varighed Ca Priser pr. dosis
Grundhonorar kr. 150
Hepatitis A 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 375
Hepatitis A (børn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 310
Hepatitis B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 280
Hepatitis B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 230
Hepatitis A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 630
Hepatitis A+B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 360
Gul feber 1 Livslang kr. 440
Japansk hjernebetændelse 2 (0 + 1 mdr.) Kendes ikke kr. 990
Tyfus 1 inj. eller 3 kapsler 3 år kr. 340
Kolera 2 + 1 2 år kr. 440
Meningokok-meningitis
(A + C)
1 3 år kr. 190
Meningokok-meningitis(A + C + W135 + Y) 1 3 år kr. 450
Pneumokok-lungebetændelse 23 1 kr. 375
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE 2 + 1 1 + 3 år kr. 420
Pneumokok-lungebetændelse 13 1 > 5 år kr. 800
Influenza (almindelig) 1 1 år kr. 200
Rabies 3 kr. 800
Difteri og tetanus (stivkrampe) 1 10 år kr. 160
HPV  kr. 1370

Rejsevaccinationer:

Vær i god tid op til over en måned før afrejse for visse vaccinetyper.
Nogle vacciner skal gives flere gange.
Rådfør dig med lægen.
Orientering kan også søges på Seruminstituttet vedr. udlandsrejser ved at Klikke her